Your browser does not support JavaScript!
院內師資

系所

姓名

職稱

分機號碼

辦公室

E-mail

資工系

許慶賢 

教授

6410

E337A

chh@chu.edu.tw

游坤明

教授兼產學副校長研發長

6412

E337C

yu@chu.edu.tw

鄭芳炫

教授

6439

E309B

fhcheng@chu.edu.tw

曾秋蓉

教授兼圖資處處長

6383

E309C

judycrt@chu.edu.tw

連振昌

教授兼資訊學院院長

6404

E326D

cclien@chu.edu.tw

顏金泰

教授

6356

E207

yan@chu.edu.tw

俞征武

教授

6413

E337D

james.cwyu@gmail.com

李建興

教授

6406

E334A

chlee@chu.edu.tw

昭玲

教授兼系主任

6407

E334B

sjl@chu.edu.tw

梁秋國

副教授兼總務長

6411

E337B

ckliang@chu.edu.tw

周智勳

副教授

6368

E208

chc@chu.edu.tw

黃雅軒

副教授

6408

E334C

yeashuan@chu.edu.tw

歐陽雯

副教授

6403

E326C

ouyang@chu.edu.tw

王俊鑫

助理教授

6438

E309A

chwang@chu.edu.tw

陳建宏

助理教授

6088

E326B

jameschen@chu.edu.tw

張欽智

助理教授

6091

E207

changc@chu.edu.tw

吳林全

助理教授

6093

E309D

lcwu@chu.edu.tw

資管系

李之中

副教授兼系主任

6048

M312-1

leecc@chu.edu.tw

邱登裕

教授

6531

M328

chiuden@chu.edu.tw

羅家駿

教授

6045

M311-3

jlo@chu.edu.tw

張文智

副教授兼招生處處長

6049

M312-2

earnest@chu.edu.tw

王素華

副教授

6527

M324

swang@chu.edu.tw

王文良

副教授

6529

M319

abewang@chu.edu.tw

吳玫瑩

副教授

6042

M312-3

meiying@chu.edu.tw

吳美玉

副教授

6530

M317

mywu@chu.edu.tw

柯宇謙

副教授 6047 M312-3 eugene@chu.edu.tw

應鳴雄

副教授

6046

M316

mhying@chu.edu.tw

周菡苹

助理教授

60528

M326

hanping@chu.edu.tw

郭奕宏

助理教授

6051

M318

yihongui@chu.edu.tw

生資系

劉志俊

助理教授兼系主任

6357

E210

ccliu@chu.edu.tw

吳哲賢

副教授

6358

S127

jswu@chu.edu.tw

黃俊燕

副教授

6760

S129

jyhuang@chu.edu.tw

胡光宇

副教授

6445

S125

kyhu@chu.edu.tw

侯玉松

助理教授

6355

S115

yshou@chu.edu.tw

張慧玫

助理教授

6384

S128

wmchang@chu.edu.tw

林志陽

助理教授

6739

S126

richard@chu.edu.tw

董其樺

助理教授

6401

S116

chihua.tung@chu.edu.tw